Piotr Orzechowski

Piotr Orzechowski jest założycielem oraz prezesem zarządu Infermedica, która jest jednym z liderów w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w celu usprawnienia procesu wstępnego diagnozowania chorób. Celem Infermedica jest zwiększenie dostępności usług medycznych, zmniejszenie ryzyka błędnej diagnozy oraz obniżenie kosztów świadczenia wysokiej jakości usług medycznych. Infermedica dostarcza swoją technologię w modelu B2B do firm ubezpieczeniowych oraz medycznych, a z rozwiązań firmy skorzystało już ponad 3 miliony użytkowników na całym świecie. Piotr jest dynamicznym przedsiębiorcą zainteresowanym przede wszystkim branżą zdrowia oraz machine learning. Przed założeniem Inferemedica uczestniczył w licznych projektach IT m.in. Storino – polski odpowiednik Dropbox’a, studio gier mobilnych i software house dedykowany branży przemysłowej.

 MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: