Martyna Giedrojć

Martyna Giedrojc jest ekspertem zdrowia publicznego i ‘digital health’ w Europie. Obecnie w APCO Worldwide w Londynie, specjalizuje sie w planowaniu strategii komunikacji i doradztwie politycznym na temat spraw publicznych dla firm i fundacji z sektora opieki zdrowotnej.
Przed dołączeniem do APCO Worldwide, przez kilka lat pracowała w Brukseli i prowadziła kampanię na temat ’digital health’ w European Public Health Alliance (EPHA), gdzie zajmowała się sprawami unijnymi oraz wpływami na procesy decyzyjne w obszarze zdrowia w UE. Wcześniej w swojej karierze pracowała w General Electric (GE) Healthcare oraz odbyła praktyki w Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTMiT) oraz w firmie farmaceutycznej Sanofi.
Obecnie Martyna jest zaangażowana w pracę dla think-tanku dla ekspertów ochrony zdrowia nazwanego European Health Parliament, który specjalizuje się w tworzeniu zaleceń politycznych dla sektora zdrowotnego w obszarze dostępu do innowacyjnych terapii, odporności na antybiotyki czy rozwoju kompetencji cyfrowych. Martyna należy także do grupy Young Forum Gastein i bierze udział w spotkaniach przygotowujących do jednej z największych konferencji dot. Europejskiej polityki zdrowotnej – European Health Forum Gastein.
Jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie z tytułem magistra zdrowia publicznego. Ukończyła również kurs dot. spersonalizowanej opieki medycznej, zorganizowany przez European Observatory of Health Systems and Policies w Wenecji. Nominowana czołową europejską liderką IT w dziedzinie opieki zdrowotnej przez HIMSS Europe i IBM Watson Health.MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: